CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk (dbm)

27
-0.50
(-1.82%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
27.50
27.50
27.50
27
9,100
35.7K
2.9K
9.3x
0.8x
5% # 8%
3.1
52 Bi
2 Mi
408
34.9 - 22.7

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
25.00 500 29.40 200
24.10 100 29.50 2,000
24.00 5,500 29.60 600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 8,000

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất
(Nhóm họ)
#Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất - ^DUOCPHAM     (12 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
DGC 121.70 (-1.60) 50.3%
DHG 116.00 (0.50) 16.2%
DVN 21.80 (-0.10) 5.6%
IMP 70.40 (-1.20) 5.4%
DHT 46.90 (-0.60) 4.2%
TRA 81.60 (0.10) 3.6%
CSV 69.10 (-3.10) 3.4%
VFG 71.90 (-1.30) 3.3%
DMC 63.50 (-0.50) 2.4%
DCL 30.40 (0.45) 2.4%
OPC 24.80 (-0.05) 1.7%
DP3 63.00 (-0.80) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
10:35 27.50 0 4,000 4,000
14:10 27 -0.50 100 4,100
14:35 27 -0.50 2,900 7,000
14:39 27 -0.50 2,100 9,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 300 (0.27) 0% 6.50 (0.01) 0%
2018 300 (0.26) 0% 6.50 (0.01) 0%
2019 300 (0.27) 0% 0 (0.01) 0%
2020 0.29 (0.25) 86% 0 (0.01) 0%
2021 255 (0.30) 0% 7 (0.01) 0%
2022 274 (0) 0% 0.02 (0) 0%
2023 280 (0) 0% 6.58 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV236,691258,865295,308248,871265,578261,442271,941272,687296,092362,178
Tổng lợi nhuận trước thuế7,0017,8809,9548,3508,7208,0748,6038,2738,74013,067
Lợi nhuận sau thuế 5,6196,3187,9906,7177,0506,5146,8326,4016,6039,838
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ5,6196,3187,9906,7177,0506,5146,8326,4016,6039,838
Tổng tài sản106,012109,14898,80597,748106,012109,14898,80597,74896,16395,482102,98386,22595,53389,528
Tổng nợ36,74540,99932,37437,20136,74540,99932,37437,20137,95940,12248,03734,52149,05144,857
Vốn chủ sở hữu69,26768,14966,43160,54869,26768,14966,43160,54858,20455,36054,94651,70346,48244,671


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |