CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel (vgl)

20
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
20
20
20
20
0
12.6K
1.9K
10.7x
1.6x
12% # 15%
0.8
187 Bi
9 Mi
62
26.4 - 16.7

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
20.00 400 22.50 100
19.00 100 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (15 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 129.30 (0.00) 25.1%
VGI 100.00 (9.10) 24.7%
MCH 218.50 (0.00) 14.2%
BSR 22.80 (-0.40) 6.4%
VEA 47.10 (1.60) 5.4%
FOX 108.90 (3.20) 4.6%
MVN 38.40 (5.00) 3.6%
VEF 213.00 (-5.90) 3.3%
PGV 22.90 (0.00) 2.3%
SSH 68.80 (0.20) 2.3%
DNH 54.50 (0.00) 2.1%
MSR 16.00 (-0.60) 1.6%
QNS 49.30 (-0.60) 1.6%
VSF 33.40 (0.00) 1.5%
CTR 152.30 (9.80) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 250 (0.26) 0% 18.50 (0.02) 0%
2018 295 (0.32) 0% 18 (0.02) 0%
2019 310 (0.30) 0% 13.45 (0.02) 0%
2020 305 (0.34) 0% 0 (0.02) 0%
2021 305.55 (0.34) 0% 17.15 (0.02) 0%
2022 330.50 (0.38) 0% 14.75 (0.02) 0%
2023 340 (0) 0% 15.85 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV335,512381,641341,322339,357298,795323,438256,236251,323300,879259,968
Tổng lợi nhuận trước thuế22,16123,18322,10227,24318,13718,53720,34122,74523,05015,772
Lợi nhuận sau thuế 17,44018,47017,61122,08415,21915,54617,07119,06119,50013,143
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ17,44018,47017,61122,08415,21915,54617,07119,06119,50013,143
Tổng tài sản147,567141,964147,657158,320147,567141,964147,657158,320132,853135,903134,134137,705134,338124,819
Tổng nợ30,13121,21825,00333,78930,13121,21825,00333,78916,49618,02914,40219,15016,60013,892
Vốn chủ sở hữu117,436120,746122,654124,531117,436120,746122,654124,531116,358117,874119,732118,555117,738110,928


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |