CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (tet)

28.60
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
28.60
28.60
28.60
28.60
0
20.6K
2.1K
13.6x
1.4x
10% # 10%
0.4
163 Bi
6 Mi
0
28.9 - 28.6

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Hàng gia dụng
(Ngành nghề)
#SX Hàng gia dụng - ^SXHGD     (12 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
TCM 52.10 (0.00) 22.2%
MSH 47.90 (0.00) 16.5%
STK 32.30 (-0.05) 14.4%
TNG 25.70 (0.20) 13.3%
GIL 35.20 (0.15) 11.3%
TTF 4.00 (0.02) 7.2%
ADS 13.65 (0.00) 4.6%
GDT 29.60 (0.00) 3.0%
EVE 13.80 (-0.05) 2.7%
TVT 17.90 (0.00) 1.7%
SAV 16.90 (-0.15) 1.7%
GMC 9.10 (0.00) 1.4%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2015 43.16 (0.04) 0% 7.45 (0.01) 0%
2016 41 (0.04) 0% 8.20 (0.00) 0%
2017 36 (0.04) 0% 8 (0.02) 0%
2020 21.80 (0.02) 0% 0 (0.01) 0%
2021 21 (0.02) 0% 5.30 (0.01) 0%
2022 23 (0.02) 0% 6 (0.01) 0%
2023 26 (0.01) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV7,1865,8806,7105,43023,98922,99822,59322,68324,85538,85836,41040,10041,29142,716
Tổng lợi nhuận trước thuế2,0995,2571,7186,37114,12912,49713,36110,0348,72523,49825,9125,06717,66222,335
Lợi nhuận sau thuế 1,6274,1521,3204,95710,9839,75711,3408,4676,67318,70520,5183,62013,68717,344
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ1,6274,1521,3204,95710,9839,75711,3408,4676,67318,70520,5183,62013,68717,344
Tổng tài sản122,659122,070119,446116,880120,737114,517110,818106,533100,174104,96391,92274,70180,03688,604
Tổng nợ5,4365,4096,9365,6915,1425,5085,2996,3746,1047,0003,8236,2496,93015,126
Vốn chủ sở hữu117,223116,661112,509111,189115,595109,010105,519100,15994,07097,96388,09968,45273,10673,477


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |