CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (ams)

10.50
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
10.50
Mở cửa
10.50
Khối lượng
108,600
Cao - thấp ngày
10.60 - 10.20
Cao - thấp 52w
12.50 - 5.30
Giá sổ sách
21.5
EPS
1.2k
PE
7.3 lần
ROA
2%
ROE
6%
Nợ
2,166 tỷ
Vốn CSH
786 tỷ
Tổng tài sản
2,952 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
275.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
26.6%
Tiền mặt
76 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
366 tỷ
Beta
1.7
KL niêm yết
37 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 59.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194