CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (btp)

18.35
0.35
(1.94%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
18
Mở cửa
18.20
Khối lượng
302,600
Cao - thấp ngày
18.35 - 18.05
Cao - thấp 52w
15.51 - 11.48
Giá sổ sách
20.9
EPS
0.7k
PE
6.6 lần
ROA
3%
ROE
4%
Nợ
363 tỷ
Vốn CSH
1,213 tỷ
Tổng tài sản
1,576 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
29.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
77.0%
Tiền mặt
155 tỷ
%NN sở hữu
9.37
Vốn thị trường
794 tỷ
Beta
0.5
KL niêm yết
59 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 63.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194