CTCP Gang thép Hà Nội (hsv)

8.50
0.40
(4.94%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
8.10
Mở cửa
8.20
Khối lượng
711,000
Cao - thấp ngày
8.70 - 8.00
Cao - thấp 52w
5.50 - 3.20
Giá sổ sách
11.1
EPS
0.2k
PE
19.5 lần
ROA
1%
ROE
2%
Nợ
151 tỷ
Vốn CSH
169 tỷ
Tổng tài sản
320 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
89.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
52.8%
Tiền mặt
14 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
65 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
15 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 68.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194