CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (ned)

5.40
0.20
(3.85%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
5.20
Mở cửa
5.30
Khối lượng
221,800
Cao - thấp ngày
5.40 - 5.20
Cao - thấp 52w
7.40 - 3.80
Giá sổ sách
11.3
EPS
0.1k
PE
6.6 lần
ROA
1%
ROE
1%
Nợ
284 tỷ
Vốn CSH
456 tỷ
Tổng tài sản
740 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
62.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
61.7%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
178 tỷ
Beta
1.8
KL niêm yết
41 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 70.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194