Ngân hàng TMCP Nam Á (nab)

16.50
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
16.50
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
15.40 - 5.76
Giá sổ sách
31.2
EPS
4.2k
PE
3.2 lần
ROA
1%
ROE
13%
Nợ
192,534 tỷ
Vốn CSH
14,217 tỷ
Tổng tài sản
206,751 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
1,354.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
6.9%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
5,934 tỷ
Beta
1.4
KL niêm yết
456 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 51.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194