CTCP Cao su Sông Bé (sbr)

10.60
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
10.60
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
12.57 - 6.10
Giá sổ sách
9.8
EPS
0.1k
PE
36.7 lần
ROA
1%
ROE
1%
Nợ
162 tỷ
Vốn CSH
799 tỷ
Tổng tài sản
961 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
20.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
83.1%
Tiền mặt
185 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
537 tỷ
Beta
1.5
KL niêm yết
81 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 59.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194