CTCP Tập đoàn Lộc Trời (ltg)

23.90
0.10
(0.42%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
23.80
Mở cửa
23.60
Khối lượng
174,300
Cao - thấp ngày
24.10 - 23.50
Cao - thấp 52w
32.96 - 14.16
Giá sổ sách
38.1
EPS
2.8k
PE
12.6 lần
ROA
2%
ROE
7%
Nợ
9,111 tỷ
Vốn CSH
3,070 tỷ
Tổng tài sản
12,181 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
296.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
25.2%
Tiền mặt
928 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
1,886 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
81 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 43.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194