CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (hqc)

4.6
-0.09
(-1.91%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
4.7
4.8
4.8
4.5
22,530,200
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
9.2
0.0k
156.7 lần
0%
0%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.2
2,240 tỷ
477 triệu
12,272,938
6.2-1.6
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
5,132 tỷ
4,346 tỷ
118.1%
45.9%
37 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 0.0k 0k
PE 156.7 lần 0 lần
ROA 0.2% 0%
ROE 0.3% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 448 (0.35) 0% 50 (0.00) 0%
2020 1,219 (0.57) 0% 63 (0.01) 0%
2019 1,513 (0.79) 0% 145 (0.04) 0%
2018 0 (0.53) 0% 172 (0.04) 0%
2017 0 (0.51) 0% 200 (0.07) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE