CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (tix)

33
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
33
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
39.90 - 28.79
Giá sổ sách
29.6
EPS
3.7k
PE
10.2 lần
ROA
9%
ROE
13%
Nợ
371 tỷ
Vốn CSH
843 tỷ
Tổng tài sản
1,214 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
44.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
69.5%
Tiền mặt
60 tỷ
%NN sở hữu
49
Vốn thị trường
1,082 tỷ
Beta
0.5
KL niêm yết
29 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 50.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194