VN-INDEX   1,280   -21.6   -1.7%
KL: 1,110,637,093   GT: 29,362 tỷ
HNX   244   -4.4   -1.8%
KL: 107,262,900   GT: 2,137 tỷ
UPCOM   98   -1.0   -1.0%
KL: 116,341,120   GT: 2,198 tỷ
VN30   1,316   -17.4   -1.3%
KL: 359,321,713   GT: 11,819 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
brc 14.40 -0.30 4,500 14.70 14.70 14.40
csm 16 -0.55 145,600 16.55 16.75 16
drc 34.20 -0.65 1,569,100 34.85 34.85 33.80
src 32.60 2 100 30.60 32.60 32.60
Sản phẩm cao su  « Danh sách theo dõi Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
vgi 100 9.10 3,341,100
ctr 152.30 9.80 962,200
ntp 63.90 1.40 894,500
bcc 9.10 0.80 1,317,400
ctf 32.10 0.10 340,800
vnh 2 0.20 420,300
ams 11.20 0.50 361,900
txm 9.70 0.80 383,300
acm 1 0.10 65,700
hbs 9.50 0 286,300
Bắt đầu chu kì tăng
mbg 4.70 0.30 3,917,800
ht1 12.75 0.80 1,906,200
bcc 9.10 0.80 1,317,400
eve 13.85 0.05 144,600
vtr 24.60 0.10 24,800
acm 1 0.10 65,700
cdo 1.40 0.10 32,100
hom 4.50 0.30 395,600
hvx 2.92 0.07 41,100
vst 3.10 0.40 292,200
Cổ phiếu mạnh
shb 11.70 -0.30 26,575,500
hpg 29.10 -0.40 34,292,400
mbb 23.10 -0.45 25,524,200
stb 30.55 -1.10 15,865,800
ssi 36.10 -0.40 26,737,800
gex 23.70 0 35,934,600
vpb 18.70 -0.75 35,956,600
tch 19 -0.65 10,210,700
eib 18.50 -0.60 8,460,400
hsg 23.55 -0.85 17,400,200
Cổ phiếu siêu mạnh
mbb 23.10 -0.45 25,524,200
ssi 36.10 -0.40 26,737,800
gex 23.70 0 35,934,600
vpb 18.70 -0.75 35,956,600
mwg 63 -1 8,119,800
tcb 49.10 -0.30 9,835,600
tpb 18.65 -0.35 11,910,200
lpb 27.50 0.90 8,192,100
msn 78 -0.60 9,028,100
fpt 131 1 6,406,200

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
CPC 14/06/2024 18% 18.4
DTD 14/06/2024 100/15(2) 28.5
NQT 14/06/2024 4.6% 8.5
ORS 14/06/2024 100/12(2) 14.4
PPH 14/06/2024 5% 28.6
SFI 14/06/2024 20% 34.3
TSG 14/06/2024 11% 15.9
TVH 14/06/2024 39.9% 16.3
VCG 14/06/2024 100/12(2) 20.6
VSI 14/06/2024 7.5% 19.3
GTA 17/06/2024 5.5% 11.9
NBC 17/06/2024 8% 13.2
NLS 17/06/2024 8% 5.6
NQB 17/06/2024 3.5% 13.2
PPT 17/06/2024 10/1(2) 0
PTX 17/06/2024 15% 2.5
TBW 17/06/2024 11.9% 15.2
THG 17/06/2024 5% 44.6
THG 17/06/2024 100/13(2) 44.6
TRA 17/06/2024 20% 81.6
BMS 18/06/2024 100/10(2) 11.3
CII 18/06/2024 4% 17.3
DNH 18/06/2024 4.5% 54.5
DOP 18/06/2024 12% 14
APF 19/06/2024 10/1(2) 68
DBD 19/06/2024 100/25(2) 53
DLT 19/06/2024 10% 7.2
HLC 19/06/2024 8% 13.7
SKN 19/06/2024 3.5% 8.2
VCS 19/06/2024 20% 79.1
VOC 19/06/2024 12% 18.7
VTE 19/06/2024 0.7% 5.6
AMC 20/06/2024 13% 18.8
LIX 20/06/2024 20% 75.2
EIC 21/06/2024 10% 23.5
HAH 21/06/2024 100/15(2) 48
TVT 21/06/2024 10% 18
VDS 21/06/2024 1000/115(2) 24.9
VDT 21/06/2024 10% 20
HVT 24/06/2024 20% 82.5
MVB 24/06/2024 13% 22.3
PHS 24/06/2024 3% 14.3
VMS 25/06/2024 11.4% 25.5
SJ1 26/06/2024 5% 12.3
VDP 27/06/2024 100/20(2) 44.5
HGW 28/06/2024 2.4% 9
VNC 03/07/2024 15% 42.1
APF 09/07/2024 10/1(2) 68
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |