KẾT QUẢ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Thay đổi tín hiệu
Tín hiệu đã chọn:
1/ Giá > SMA(10)
2/ Giá > SMA(20)
3/ Giá > SMA(50)
4/ Giá > SMA(100)
Mã (194) Giá +/- Khối lượng Giá trị
vix
Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::formatNodeJS() in /usr/share/nginx/chart/signal/filter_result.php on line 54